Poleg ustaljenega koncertnega delovanja in sodelovanja s pevskimi zbori in drugimi, tako vokalnimi, kot tudi instrumentalnimi skupinami, ter društvi po Sloveniji, se je v tem času še okrepilo že začeto sodelovanje z zamejskimi Slovenci, predvsem v sosednjima Avstriji in Italiji, kakor tudi v državah nekdanje skupne države (Bosna, Hrvatska), pa tudi bolj oddaljenih evropskih (Francija). Čez meje naše celine pa tokrat nismo šli.
Sestava okteta se je v zadnjih šestih letih nekoliko spremenila, število pevcev je malo zanihalo. Nekaj časa nas je pelo samo sedem, potem spet osem, trenutno pa z devetimi pevci lovimo povprečje okteta.
Še vedno se pridno in tudi redno udeležujemo srečanj Ljubljanski zbori v Šentvidu nad Ljubljano in si s tem malo pridobivamo občutek, kako nas drugi slišijo, in hkrati nastavljamo ogledalo, da tudi sami vidimo, kako bi lahko bili še boljši.
Zelo dejavna pa je še kar naprej športna sekcija Okteta ZVEN. Že več let ima zlasti v kolesarki sezoni redne "vaje" vsaj enkrat tedensko. Da pa ne ostane le pri vajah, se včasih lotijo zahtevnejših projektov, kot so brezpotja in gorske ture (Mangrt), pa celo maratona Franja se niso ustrašili.
Eden bolj otipljivih dosežkov Okteta ZVEN v preteklem desetletju je tudi drugi, tokrat dvojni CD z naslovom:
S pesmijo od Porabja do tržaške obale.
Kot zanimivost velja omeniti, da je bila večina pesmi posneta v Tunjiški cerkvi, v glavnem pri temperaturah OKROG LEDIŠČA, VČASIH PA KAR KREPKO POD NJIM.
...