Ob ustanovitvi, pred dvajsetimi leti, so se pevci imenovali Moška vokalna skupina kulturno umetniškega društva Svoboda Črnuče. Število pevcev ni bilo določeno.

V začetnih letih delovanja je bila starostna struktura bolj heterogena. Med pevci so bili tako starejši, poročeni možje kot mlajši, neporočeni fantje. Zato so se v šali imenovali kar Vokalna skupina Fantje in možje. Sčasoma so mlajši zaradi različnih razlogov odstopali, nadomeščali pa so jih starejši. Neuradno ime zato ni bilo več primerno, uradno ime pa je bilo predolgo in zapleteno. Zato so pevci leta 2006 izbrali sedanje ime, Oktet Zven.

Večina sedanjih pevcev je v oktetu od leta 2005. V sedanji sestavi, kot nonet, prepeva Oktet Zven zadnja tri leta. Sicer pa se je v oktetu z leti zamenjalo kar nekaj pevcev. Od ustanovnih članov sta v njem samo še dva.

Oktet je v tem času nanizal več kot 350 različnih pevskih nastopov po Sloveniji in v tujini. Izmed mnogih nepozabnih stvari se pevci še posebej radi spominjajo turneje po Avstraliji, ob 15-letnici samostojnosti Slovenije, kjer so poleg nastopov za slovenske skupnosti sodelovali tudi na sprejemu za diplomatski zbor v prestolnici Canberri in na sprejemu za sydneyjski konzularni zbor v parlamentu države New South Wales.

V preteklih letih je oktet uvrstil v svoj repertoar že več kot 300 različnih pesmi s posebnim poudarkom na slovenski ljudski pesmi v tematsko zaokroženih sklopih. Le-te je oktet začel uvajati z letnim koncertom 2005, in sicer z napitnicami in vinskimi pesmimi. V naslednjih letih so sledile stare vojaške in domoljubne pesmi ter pesmi slovenskih protestantov. Planinske, stanovske in ljubezenske so posejane skozi vsa leta in vse letne koncerte, vmes po potrebi tudi božične, Marijine in liturgične. Pa zanimivi izbori pesmi slovenskih pokrajin, od Porabja in Prekmurja prek Koroške do tržaškega Krasa in slovenske Istre ter najzahodnejšega slovenskega etničnega roba. V zadnjem času pa tudi pesmi drugih slovanskih narodov. Obujanje številnih manj znanih ali pozabljenih pesmi je del prispevka okteta k ohranjanju slovenske pevske in kulturne dediščine. Za tovrstno poslanstvo je umetniški vodja Vinko Jager prejel februarja 2012 od Zveze kulturnih društev Ljubljana srebrno priznanje za izjemne dosežke in zasluge pri spodbujanju ljubiteljskega kulturnega dela na območju Mestne občine Ljubljana.

Leta 2006 je oktet izdal svojo prvo CD-ploščo z naslovom Majolka bod' pozdravljena, leta 2014, ob 15-letnici svojega delovanja, pa še dvojno cedejko s 40 ljudskimi pesmimi z naslovom Od Porabja do tržaške obale.

Poleg slavnostnega koncerta, kot vsako leto pripravljenega jeseni, na praznik sv. Martina, je oktet 21. septembra 2019 svoj jubilej počastil tudi s pevskim srečanjem nekaterih zborov in pevskih skupin, s katerimi se je povezoval v zadnjih 10 letih. Na srečanju sta se predstavila dva zamejska zbora iz Italije (Bazovica pri Trstu in Ukve v Kanalski dolini) ter šest zborov iz Slovenije. Po nastopu vseh zborov so vsi sodelujoči, ki so se jim pridružili tudi pevke in pevci MePZ KUD Svoboda Črnuče, pod vodstvom Vinka Jagra družno zapeli še dve pesmi: Lipa zelenela je in Večernica.
<< NAZAJ NA 20 LET