SREČANJE PEVSKIH ZBOROV

OB 20. OBLETNICI DELOVANJA OKTETA ZVEN


Oktet Zven
umetniški vodja Vinko Jager
" Mnogaja leta

Mešani pevski zbor KUD Tacen
zborovodja Denis Robnik
" Nikdar ne bom pozabil dolenjska ljudska, Tomaž Habe
" En starček je živel dolenjska ponarodela, prir. Janez Močnik
" Dolenjska napitnica dolenjska ljudska, Matija Tomc

Moška vokalna skupina Lipa iz Bazovice
zborovodkinja Anastazija Purič
" Majolčica Cvetko Golar
" Cielito lindo mehiška narodna, zapis Giorgio Susana
" Kolo ljudska, prir. Vasilij Mirk

Mešani pevski zbor Kranjska Gora
umetniško vodstvo Peter Novak
" Na planine Hugolin Sattner, bes. Fran S. Cimperman
" Žabe Vinko Vodopivec, prir. Vladimir Hrovat,
bes. Josip Stritar
" Zottelmarsch Franz Gratzer, prir. Herbert Posedu

Jurovski oktet iz Jurovskega Dola
umetniško vodstvo Franci Divjak
" Na trgu Vasilij Mirk, bes. Dragotin Kette
" Vabilo Davorin Jenko, bes. Simon Jenko
" Tatjana Pavel Kernjak, gl. in bes.

Pevska skupina Studenec iz Pivke
umetniško vodstvo Irena Rep
" Na Gorici, na placi ljudska, prir. Andrej Makor
" Dekle je pralo srajčki dvej ljudska, prir. Walter Lo Nigro
" Tam, kjer sem doma Jože Privšek/Marjanca Vidic

Vokalni kvintet Ajda iz Prevalj
umetniško vodstvo Tanja Krivec
" Ana dečva je snoči dov šribova koroška ljudska
" Luštno je vigred ljudska, prir. Zdravko Švikaršič
" Oj, te mlinar ljudska, prir. Zdravko Švikaršič

Cerkveni pevski zbor iz Ukev v Kanalski dolini
organist in pevovodja Oswald Errath
" V čolnu Vinko Vodopivec, bes. Karel Širok
" Praznik naše vasi Franc Šegovc, bes. Ivan Sivec
" Sem se rajtov ženiti ljudska iz Roža, prir. Luka Kramolc

Združeni zbori
dirigent Vinko Jager
" Lipa Davorin Jenko
" Večernica Janko Žirovnik, bes. Anton Slomšek