REPERTOAR


Čas skupnega pevskega ustvarjanja je izoblikoval obsežen oktetov repertoar, s posebnim poudarkom na slovenski ljudski pesmi v tematsko zaokroženih sklopih, ki zajemajo in obujajo številne manj znane ali pozabljene slovenske pesmi. Občuteno in iskrivo zapete planinske, napitniške, božične, Marijine, liturgične, ljubezenske, stanovske, vojaške, pesmi slovenskih protestantov in druge tematike slovenskega narodnega okolja, so del oktetovega prispevka k ohranjanju slovenske pevske kulturne dediščine. Po skoraj dvajsetih letih delovanja je na programu okteta že čez dvesto različnih pesmi.

Planinske pesmi

NASLOV PRIREDBA BESEDILO POSNETKI
J's pa pojdam u pvanina Lajko Milisavljevič Gorjane avdio
Kadar pa jaz u pvaninco grem Luka Kramolc Ljudska - Podljubelj
Na planine Fr. Cimperman Hugolin Sattner
Občutki Jakob Aljaž Dr. Lovro Toman
Oj Triglav moj dom Jakob Aljaž Slavin
Pastirček Fran Gerbič Fran Gerbič
Planike Rado Simoniti Furlanska
Planinam Peter Jereb Peter Jereb
Planinska Anton Foerster I. Resman
Planinska roža Dr Gustav Ipavec Dr Gustav Ipavec
Po jezeru F. S. Vilhar Miroslav Vilhar
Triglav Josip Fleišman M. Semrajc
Večer na planinah Matija Tomc France Presetnik

Napitniške pesmi

NASLOV PRIREDBA BESEDILO POSNETKI
Bratci veseli vsi Ubald Vrabec iz Štrekljeve zbirke
Bratje . pivska
Če prideš v gor'co k nam Ciril Pregelj Iz Frama avdio
Dva možička, vinska ptička Rado Simoniti Silvin Sardenko
Dolenjska Blaž Potočnik Blaž Potočnik avdio
Dolenjska zdravica Ludvik Zepič (iz Sobenje vasi) video - video2
Dve štajerski napitnici Emil Vlaga (iz Rogaške Slatine)
Ena kupica Niko Zlobko Venček ljudskih
En starček je živel po J. Flajšmanu -
Jože Leskovar
Ljudska
Iz trte gre v grozdje Matija Tomc Jakov dol pri Vranskem
Kaj oštirji delajo Ciril Pregelj Narodno besedilo
(po motivu E. Adamiča)
Kangalilejska ohcet France Marolt Narodna avdio
Karlinca je štemana Zorko Prelovec Idrijska ljudska
Majolčica Emil Komel Cvetko Golar
Majolka bod pozdravljena Tomaž Habe Slovenska ljudska avdio
Napitnica Anastasia Purič ljudska iz Boldraža
Napitnica Fran Gerbič Ljudska iz Tuhinjske doline avdio
Napitnica Fran Gerbič (tuhinjska)
Od Celja do Žalca Anton Schwab ljudska avdio
Od vinske kaplje Matija Tomc (iz Črnomlja)
Oj vince ti prežlahtna stvar Anton Schwab ljudska
Pij, mila, pij! Ciril Krpač Prekmurska ljudska
Pijmo bratci vince Matija Tomc belokranjska
Povsod me poznajo Marko Bajuk Iz Cerknice
Sedem veselih narodnih Anton Jobst Venček avdio
Slovenske gorice Franjo Luževič (štajerska)
Urbanova Matija Tomc A. M. Slomšek avdio
Veseli hribček Janez Močnik A. M. Slomšek avdio
Vinček bo za rajžo Ciril Krpač (venček slovenskih napitnic)
Vinska Ciril Krpač (Valentin Orožen)
Vinska Dr. Anton Švab I.N.Resman
Zdravica Viktor Mihelčič Oton Župančič avdio
Zdravica Matija Tomc (belokranjsko ljudsko besedilo
- iz Šešljeve zbirke)
video - video2
Zdravica od sv. Roka Ciril Pregelj Ljudska - Šmarje pri Jelšah avdio
Zdravljica Stanko Premrl France Prešeren
Zdravljica Ubald Vrabec France Prešeren
Zvečer se ga ne pije Pavle Merku Ljudska iz Benečije avdio

Adventne, božične in koledniške pesmi

NASLOV PRIREDBA
Duše željno so drhtele Vinko Vodopivec F. Terčelj
Poslan z nebes je angel Anton Foerster
Raj je zapravljen Lojze Bratuž F. Terčelj
Vi, oblaki, ga rosite Janez Traven Blaž potočnik
. . . .
Blažena noč Vinko Vodopivec M. Elizabeta
Božična Pavle Kernjak
Božična koledniška Ljudska iz Podgore pri Dobrepolju
Hitite, kristjani prir. Matija Tomc neznani avtor
Je zopet novo leto Egi Gašperšič Kolednica iz Bohinja
Koledva moledva Egi Gašperšič po ljudskih koledniških motivih
Le spavaj, sladko Detece Vinko Vodopivec S. Dolorosa
Le ta nuč polna veselja Jože Trošt
Marija rodi Jezusa Jože Trošt
Nocoj je ena lepa noč Janez Močnik
Slava Bogu (O, slava) A. Vavken
O sveta in vesela noč P. Angelik Hribar
Pastirci na puoli France Cigan Ljudska s Komna
Pastirčki, kam vendar hitite Vinko Vodopivec S. Dolorosa
Pastirji, povejte nam Ferd. Kalinger
Podati hočem ti srce Anton Hlond / Pavle Kernjak
Prelub moj sosad France Cigan iz Drobosnjakove
Pastirske (božične) igre
Srečna si štalca Franc Kimovec
Sveta noč, blažena noč F. Gruber
Sveti večer Stanko Premrl / Janez Močnik Filip Terčelj
Svet Jožef in Marija sta rajžala Janez Močnik
Staro leto minilo Egi Gašperšič Kolednica iz Stojanskega vrha
Gadova peč ob Krki
Ta stara božična pejsen Janez Močnik
Tiho, le tiho Jože Trošt
Trije nam kralji rajžajo harm. France Cigan kolednica iz Štajerske
Trikraljevska koleda France Marolt Ljudska iz Zahomca pri Zilji
Učakali smo novega leta den France Cigan koroška ljudska
V daljni deželi Jutrovi Jože Trošt

Liturgične pesmi

NASLOV PRIREDBA
Aleluja Janez Močnik
Aleluja Jože Trošt
Jezusa ljubim Kosi - Gregor Zafošnik
Molim te ponižno Franz Schubert
Oče, naj te potolaži Jože Trošt
Oče naš Jože Leskovar
Oče naš Rimski Korsakov
O kam Gospod Gregor Zafošnik
Po povzdigovanju
(Tiho lučka gori)
Sattner Gačnik
Sedma maša Jože Trošt
Slovenska maša Janez Močnik
Spevi med berili
za navadne nedelje
Janez Močnik
V moji duši vlada Vinko Vodopivec

Marijine pesmi

NASLOV PRIREDBA
Ave Maria Lojze Mav
Ave Marija (večerni zvon) Fran Ferjančič
Cvetke trgam A.Vavken - Fr. Kimovec
Devici Mariji Avgust Leban
Glej, Devica France Kimovec / Janez Močnik Filip Terčelj
Ko v jasnem pasu Gregor Rihar
Ko zarja zlati nam gore Jože Trošt
Liepa roža harm. France Cigan ljudska iz Sel
Marija gre v nebesa prir. Janez Močnik gorenjska ljudska
Marija je po polji rajžala prir. Jože Trošt
Marija se veseli prir. Janez Močnik gorenjska ljudska
Mladi mežnar zjutraj vstane harm. France Cigan
Marija z Ogrskega gre harm. France Cigan
Najlepši cir prir. Janez Močnik gorenjska ljudska
O Šmarni gori V. Jager ljudska - Hudojužina
Sancta Maria Johannes Schweitzer
Slava Mariji Ignacij Hladnik
Strunjanski Materi Uroš Krek istrska (Dominik Pegan)
Svet angel gospodov V. Jager ljudska iz Suhe na Koroškem
Šmarna gora, božja pot V. Jager ljudska - Sela pri Dol. Toplicah
Vozi nas, Marija Uroš Krek istrska (Črni Kal)
Zdrava zemlje vse Gospa Gregor Rihar
Zgodnja danica Franc Kimovec
Žalostni rožni venec prir. Jože Trošt
Že pada mrak v dolino Ignacij Hladnik

Ljubezenske pesmi

NASLOV PRIREDBA BESEDILO POSNETKI
Amor v čolnu Giovanni G. Gastoldi Slavko Mihelčič avdio
Ana pesm'ca s paše Pavel Šivic Mirko Mahnič avdio
Beraški zakon Fran Venturini (tržaška) avdio
Če se 'om zaljubil Jožko Kovačič ljudska, Slovenji Pliberk
Črnuška Damjan Kurent ljudska s Črnuč avdio
Da bi biva liepa ura Zdravko Švikaršič (koroška)
Da bi toja mati znala Uroš Krek istrska (Kaštel) avdio
Daleč, daleč lubo 'mam Matija Tomc prekmurska avdio
Dekle na vrtu zelenem sedi Jožko Kovačič Slovenska ljudska
Dobro jütro, Bog daj Oskar Dev prekmurska avdio
Dve let in pol Slovenska ljudska Slovenska ljudska
Imel sem ptičico Peter Lipar ljudska
Izgubljeni cvet Hrabroslav Volarič Simon Gregorčič
Jaz bi rad rudečih rož Zorko Prelovec K. Verin
Je komaj nueč storiva se Jožko Kovačič Koroška ljudska
Je komej nuoč storiva se Zdravko Švikaršič (koroška)
Je pa davi slanca padla GNI M 31.844 ljudska - Sela
Jes 'mam tri lub'ce Ciril Pregelj ljudska
Jes ti bon kipila Slavko Mihelčič istrska (Koštabona) avdio
Kadar Zila noj Drava Zdravko Švikaršič (koroška)
Kaj boš za mano hodil Janez Močnik gorenjska
Kam pa, fantje,
drev' v vas pojdemo?
Anton Jobst ljudska iz Žirov avdio
Kam? Josip Kocijančič France Prešeren
Katrica Vasilij Mirk Utva
K slovesu Hrabroslav Volarič France Prešeren
Ljubici pod oknom Benjamin Ipavec Josip Vošnjak avdio
Magdalenca Metod Bajt ljudska s Tolminskega
Mamca b tela Samo Vremšak istrska (Nova vas) avdio
Mamca, pošljite me po vodo Samo Vremšak istrska (Sv. Peter) avdio
`mam dro flet`n` navajeno Ciril Pregelj Koroška avdio
Mam' pa mih'no kajžo Pavle Kernjak ljudska, Št. Ilj ob Dravi
Meglice dov popadajo Luka Kramolc ljudska,
Št. Danijel nad Prevaljami
Micika v püngradi rožce sadi Gustav Gonza Gornja Bistrica avdio
Moja kosa je križavna France Marolt Koroška avdio
Moja lubca m'je pošto posvava Pavle Kernjak ljudska, Št. Ilj ob Dravi
Nede mi več rasla Harm.: Damjan Kurent Ljudska: G. Slaviči avdio
Njega ni Anton Foerster Simon Gregorčič
Nocoj le še nocoj Anton Schwab ljudska avdio
Noč razgrinja krila V. Jager narodna
Oblaček Gustav Ipavec Anton Aškerc
Oj, te mlinar Zdravko Švikaršič (koroška)
O le mamka vi, vi Danilo Švara Ljudska iz Slov. Benečije avdio
Pa ne grem Janez Močnik Gornji Senik avdio
Pisemce France Marolt Goriški motiv
Planinec Gustav Ipavec
Pod noč Anton Svetek .
Pod oknom Anton Hajdrih France Prešeren
Po gorah grmi Niko Zlobko (ljudska)
Pojdam v rute Zdravko Švikaršič (koroška)
Preljubi fantič moj Janez Močnik ljudska
Prošnja Benjamin Ipavec Simon Jenko
Puabi pojo Zdravko Švikaršič (koroška)
Rože je na vrtu plela Ljudski napev Simon Gregorčič
San se šetao Priredil: Damjan Kurent Ljudska iz Prekmurja avdio
Se davno mrači Janez Močnik ljudska
S'm mislu snoči v vas iti Tomaž Bajželj rožanska ljudska
S'm pod ok'ncem stav Jožko Kovačič rožanska ljudska
S'm sinoč' pošto dobiv Zapisal Anton Svetek,
priredil Ciril Pregelj
ljudska - Šmarjeta
S'm žinjov oženit' se Egi Gašperšič ljudska, Breznica pri Podrožci
Skušnjo prestala si Ciril Pregelj gorenjska ljudska avdio
Snuoč' s'm dobiu pis'mce Zdravko Švikaršič (koroška) avdio
Sönt'r pojd', söntre s'm sama Zdravko Švikaršič (koroška)
S triglavskega veter pogorja V. Jager Ljudska
Strunam Kamilo Mašek France Prešeren
Svatske pesmi Matija Tomc belokranjske avdio
Svet Konstantin Viktor Fabiani Narodna
Še en krajcarček mam Konrad Fink Ljudska
Šel sem po travniku Emil Adamič Narodna
Štirje fantje špilöjo Zdravko Švikaršič (koroška) video - video2
Tam, kjer lunica Oskar Dev ljudska s Tolminskega
Te den pa že proti kraju gre Uroš Krek transkr. zapisa GNI,
rožanska ljudska
Tri leta bom kopal Oskar Dev ljudska iz Unca avdio
Vabilo Benjamin Ipavec Simon Jenko
Vasovalec Emil Adamič Oto Župančič
Vrtec ogradila bodem Janez Kuhar Narodna
Zelenica V. Jager Ljudska

Vojaške pesmi

NASLOV PRIREDBA BESEDILO POSNETKI
Ena ptička France Marolt ljudska
Klic na boj Neznani avtor Neznani avtor
Kranjci Rovanci Tomaž Habe Gornji Senik avdio
Mi vstajamo Risto Savin Anton Aškerc
Nekoč v starih časih Jožko Kovačič Želuče
Nocoj je pa lep večer Emil Adamič Narodna
Oblaki so rudeči Jožko Kovačič Želuče avdio
Oj Doberdob Zorko prelovec Narodna
Puab'č s'm star
Slavko Mihelčič -
Samo Vremšak
Ljudska
iz Sel na Koroškem
Regiment po cesti gre Emil Adamič Tema z varijacijami
Rožmarin Fran Gerbič Rudolf Maister
Soldaška Benjamin Ipavec France Prešeren
Soldaška Pavel Šivic France Prešeren
Soldaški boben France Marolt Gorenjska
Soudaška Ignacij Ota ljudska s Tržaškega avdio
Svetla mu pükšica Tomaž Habe Andovci avdio
Tam za laškim gričem France Marolt Gorenjska
Vojaci na potu Vinko Vodopivec Simon Gregorčič
Vojaška Dr. Benjamin Ipavec Ivan Koseski
Vojaška suknjica Fran Venturini tržaška
Za dom med bojni grom p. Hugolin Sattner Simon Gregorčič
Zvesta nevesta Engelbert Logar Spodnje Krčanje

Pesmi slovenskih protestantov

NASLOV PRIREDBA BESEDILO
Oča naš Matej Hubad Primož Trubar
Hvalimo mi denes Buga Matija Tomc Primož Trubar
Velikonočnica Matija Tomc Primož Trubar
Pejsen od sv. Duha Matija Tomc Primož Trubar
Kadar je Jezus v nebu šal Ivan Florjanc Primož Trubar
Tožba inu molitov Janez Močnik Primož Trubar
Ena srčna molitov zuper Turke
Janez Močnik Jurij Dalmatin
Ta božična pejsen Janez Močnik Jurij Dalmatin
Jutranja pesem Radovan Gobec Adam Bohorič

Pesmi slovanskih narodov

NASLOV PRIREDBA BESEDILO
Aka si mi krasna Eugen Suchon slovaška
Bolen mi leži Rado Simoniti makedonska
Jaku jsem si frajírenku češka
Ke ti umram Rado Simoniti makedonska
Plyve kacha I. Šulga ukrajinska / lemkovska
Vesela popevka Slavko Mihelčič srbska
Tiho noći Vaclav Horejšek vojvodinska
Trava neroste Slavko Mihelčič moravska
Zvira voda Slavko Mihelčič medjimurska
Zvonček
(Odnozvučno gremit kolokolčik)
Aleksandr Lvovič Guriljov /
Lovro Hajnev
ruska

Domoljubne pesmi

NASLOV PRIREDBA BESEDILO
Domovini Benjamin Ipavec Jakob Razlag
Eno devo le bom ljubil Hrabroslav Volarič Simon Gregorčič
Mojo srčno kri škropite Vinko Vodopivec Simon Gregorčič
Oj božime Anton Birtič Beneška ljudska
Oj Triglav moj dom Jakob Aljaž Slavin
O mraku Gustav Ipavec Gustav Ipavec
Po jezeru F. S. Vilhar Miroslav Vilhar
Slovenec sem Gustav Ipavec Gustav Ipavec
Slovenski svet, ti si krasan Hrabroslav Volarič Simon Gregorčič
Soči Jakob Aljaž Simon Gregorčič
Tam, kjer teče bistra Zila Jožef Katnig
harm: Jože Leskovar
Triglav Josip Fleišman M. Semrajc
Za dom med bojni grom p. Hugolin Sattner Simon Gregorčič
Zjasni zvezde mu svetle Anton Schwab Simon Gregorčič

Druge pesmi

NASLOV PRIREDBA BESEDILO POSNETKI
Barčica Dr. Gojmir Krek Oton Župančič
Dve utvi Gustav Ipavec Fran Levstik
Hižica draga domača Lovro Hafner medjimursko narečje
fratra Polikarpa Kos, O. M. C.
Ob poti tam za vasjo Vinko Vodopivec Ljubka šorli
Lastovki v slovo Luka Kramolc Valentin Orožen
Minila je že hladna zima Anton Schwab narodna iz St. Jurija pri celju avdio
Pesem o gozdnem viru Ubald Vrabec Cvetko Golar
Pomladni pozdrav Ubald Vrabec Cvetko Golar
Pogled v nedolžno oko p. Hugolin Sattner Simon Gregorčič
Rožice cvetijo Slavko Mihelčič ljudska
Sam Danilo Bučar Cvetko Golar
U mraku Vinko Vodopivec Simon Gregorčič
Večerna pesem Matija Tomc Franc Presetnik
Večer na vasi Rudi Bardorfer Manko Golar
Večerni ave Anton Foerster
Vsi so venci bejli Gustav Gonza Tešanovci avdio
V Šmihelu 'no kajžico 'mam Zdravko Švikaršič (koroška)
Završki fantje Emil Adamič Rudolf Maister
Z nobenim purgarjem
kne grem tavšat
Luka Kramolc ljudska,
Št. Danijel nad Prevaljami
Zvonikarjeva Blaž Potočnik Blaž Potočnik
. . . .
Dil dil duda Slavko Mihelčič ljudska
Dve belokranjski Matija Tomc ljudski
Jagerska Rudi Prebil ljudska z Jezerskega avdio
Jaz sem 'na žena zakonska Anton Schwab ljudska iz Sv. Pavla pri Preboldu avdio
Jaz sm an frišn jagr Luka Kramolc (koroška ljudska
iz Mežiške doline)
Kaj čemo jutri za kolacion Slavko Mihelčič istrska (Sv. Peter) avdio
Kesanje Marko Bajuk ljudska iz Cerknice avdio
Krokar in lisjak Vinko Vodopivec Josip Stritar
Kukovica Vasilij Mirk Štajerska
Le dol se usedi Janez Močnik gorenjska
Lucipeter ban Emil Adamič ljudska
Mi smo 'z brega doma Ignacij Ota ljudska avdio
Moj fantič je ribič neznan avtor ljudska iz Tržiča avdio
Na Gorenjskem Janez Močnik Gorenjska ljudska
Na ples Gustav Ipavec Dragotin Ripšl
Na Vipavskem Rado Simoniti Ludvik Zorzut
Od Portoroža do Devina Ubald Vrabec Alojz Kocjančič
O Kresu Peter Jereb Cvetko Golar
O zdaj moja opsida Janez Močnik Verica avdio
Pastirc pa pase ovce tri Oskar Dev Koroška ljudska
Pobratimija Vinko Vodopivec Simon Jenko
Pozdrav Fran Ferjančič .
Rožica Fran Venturini tržaška avdio
So tri dekleta zbrane Zorko Prelovec gorenjska ljudska avdio
Štiri belokranjske Karol Pahor – Slavko Mihelčič ljudske
Ti misliš, si lepa Emil Adamič Zbadljivka avdio
Tja gor bi rad Pavle Kernjak Koroška narodna avdio
Venček gorenjskih Matija Tomc ljudske
Vse rožice rumene Emil Adamič Narodna
Vse mine Gustav Ipavec Valentin Orožen
Zakaj mi ti lipca tak precveteuljaš Pavle Merku ukovška fantovska avdio
Zmeraj sem si mislu France Kimovec Gorenjska ljudska avdio
Žabe Vinko Vodopivec Josip Stritar